Firma windykacyjna

Firma windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem zaległych należności. Windykacja należności zlecana jest przez klienta. Wierzycielem może być osoba fizyczna oraz osoba prawna

Firma windykacyjna działa na korzyć wierzyciela ale i osób zadłużonych. Przecież szybka spłata zobowiązań leży w ich interesie. Pracownik firmy windykacyjnej powinien być sprawnym negocjatorem. Windykator powinien zaproponować rozwiązania, które usatysfakcjonują dłużnika także wierzyciela. Firma windykacyjna możne zaproponować rozłożenie długu na dogodne do spłaty raty. Dzięki temu dłużnik łatwiej ureguluje swoje sprawy finansowe.

ochrona majątku Bytom